• 14. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ
  6. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ
  2. ULUSAL BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

  28 Nisan - 1 Mayıs 2018

  Regnum Carya Otel - Belek, Antalya

 • 14. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ
  6. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ
  2. ULUSAL BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

  28 Nisan - 1 Mayıs 2018

  Regnum Carya Otel - Belek, Antalya

 • 14. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ
  6. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ
  2. ULUSAL BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

  28 Nisan - 1 Mayıs 2018

  Regnum Carya Otel - Belek, Antalya

DAVET


Saygıdeğer Meslektaşlarım,


28 Nisan – 1 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya Belek Regnum Carya Otel’de düzenleyeceğimiz 14. Türk Rinoloji Kongresi, 6.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Baş – Boyun Cerrahisi Kongresi‘ne davet etmekten büyük bir memnuniyet ve onur duyuyoruz.Kongrelerimizi ortak yapıyor olmamız ülkemizdeki toplantı sıklığını bir nebze olsun azaltacak ve olanaklarımızı daha verimli kullanmamızı sağlayacaktır.Kongremizin amacı, Rinoloji, Otoloji – Nörootoloji, Odyoloji ve Baş Boyun Cerrahisi alt bilim dallarındaki ilerlemeleri ve yenilikleri sunmak, yeni araştırmalar için fikir oluşturmak ve yeni ufuklar açmak; genç, deneyimli meslektaşları buluşturmak ve gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde mesleki ilişkileri geliştirmektir.Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alt bilim dalları üçüncü ortak kongresinde de çok sayıda panel, yuvarlak masa, konferans, video sunuları ve eğitsel kurslar yanında serbest ve poster sunuları da yer alacak olup Rinoloji, Otoloji ve Baş Boyun Cerrahisi bilim dallarındaki her konu değişik boyutları ile ele alınacaktır. Ülkemizin çok değerli hocaları ve yurt dışından gelecek konuşmacılar tarafından temel bilgiler yanında ileri girişimler ve elde edilen deneyimler siz katılımcılarla paylaşılacaktır. Ayrıca en iyi sözel bildiri, poster ve video filmlere çeşitli ödüller verilecektir.Alanımızda faaliyet gösteren ilaç ve tıbbi cihaz sanayinin tüm topluluğumuz ile etkin ve verimli bir şekilde buluşmasını gerçekleştirmek için de yoğun bir çaba içinde olacağız.Siz değerli meslektaşlarımızı gerçek bir bilimsel şölene, 14. Türk Rinoloji, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 2. Baş Boyun Cerrahisi Ortak Kongresi ‘ne katılmaya davet ediyoruz.
14.Türk Rinoloji
Kongresi Başkanı
Prof. Dr. Babür Küçük


6. Ulusal Otoloji Nörootoloji
Kongresi Başkanı
Prof. Dr. Özgür Yiğit


2.Baş Boyun Cerrahisi
Kongresi Başkanı
Prof. Dr. Levent Erişen

KURULLAR

Türk Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu

  BAŞKAN
  Prof. Dr. Babür Küçük

  GENEL SEKRETER
  Prof. Dr. Raşit Midilli

  SAYMAN
  Prof. Dr Engin Dursun

  ÜYELER
  Prof. Dr. Sema Basak
  Prof. Dr. Asım Kaytaz
  Prof. Dr. Müge Özcan
  Doç. Dr. Serdar Özer

Otoloji Nörootoloji Derneği Yönetim Kurulu

  BAŞKAN
  Prof. Dr. Nazım Korkut

  GENEL SEKRETER
  Doç. Dr. K. Serkan Orhan

  SAYMAN
  Doç. Dr. Münir Demir Bajin

  ÜYELER
  Prof. Dr. İsmet Bayramoglu
  Prof. Dr. Adil Eryılmaz
  Prof. Dr. Tayfun Kirazlı
  Doç. Dr. Haydar Kazım Önal
  Prof. Dr. Ülkü Tuncer
  Prof. Dr. Özgür Yigit

Baş Boyun Kanserleri Derneği Yönetim Kurulu

  BAŞKAN
  Prof. Dr. Mustafa Cengiz

  GENEL SEKRETER
  Prof. Dr. Şefik Hoşal

  SAYMAN
  Doç. Dr. Hakan Korkmaz

  ÜYELER
  Prof. Dr. İsmet Aslan
  Doç. Dr. Şefik İğdem
  Prof. Dr. Nil Molinas
  Prof. Dr. Berna Öksüzoğlu
  Prof. Dr. Mustafa Özdogan
  Prof. Dr. Berrin Pehlivan

RİNOLOJİ BİLDİRİ DEĞERLENDİRME

  Sema Başak (Başkan)
  Süha Beton
  Berna Uslu Coşkun
  Süleyman Özdemir
  Serdar Özer

  VİDEO BİLDİRİ DEĞERLENDİRME
  Yücel Anadol (Başkan)
  Engin Dursun
  Görkem Eskiizmir
  Yavuz Yılmaz

OTOLOJİ – BAŞ BOYUN CERRAHİSİ BİLDİRİ DEĞERLENDİRME
(SÖZLÜ, POSTER, VİDEO)

  Serkan Orhan (Başkan)
  Demir Bajin
  Tayyar Kalcıoğlu
  Hakan Tutar
  Murat Ulusan

KONU BAŞLIKLARI

RİNOLOJİ KONU BAŞLIKLARI

 • Akut ve Kronik Rinosinüzitler
 • Nazal Polipozis
 • Fungal Rinosinüzitler
 • Alerjik Rinit Tanı ve Tedavisi
 • Nonalerjik Rinitler
 • Burun Tıkanıklıkları
 • Tad ve Koku Alma Bozuklukları
 • Septum Cerrahisi
 • Konka Cerrahisi
 • Rinoplasti
 • Estetik Burun Cerrahisinde Revizyon
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Komplikasyonlar
 • İleri Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Dakriyosistorinastomi
 • Frontal Sinüs Cerrahisi
 • Sfenoid Sinüse Yaklaşım Yolları
 • Endeskopik Sinüs Cerrahisinde Yeni Teknolojik Uygulamalar
 • Ön Kafa Tabanı Cerrahisi
 • Burun ve Paranazal Sinüs Tümörleri
 • Uyku Apnesi ve Cerrahisi
 • PSG Raporu Değerlendirme
 • Pediatrik Nazal Obstrüksiyona Yaklaşım
 • Rinoplastiyi Tamamlayıcı İşlemler
 • Dolgu Materyalleri
 • Yüz Germe Teknikleri
 • Botoks Uygulamaları
 • Blefaroplasti

OTOLOJİ KONU BAŞLIKLARI

 • Kronik Otitis Media ve Cerrahisi
 • Ossiküloplasti
 • Kolesteatom
 • Timpanomastoidektomi Komplikasyonları
 • Petröz Kemik Kolesteatomu
 • Otojen Komplikasyonlar
 • Kronik Efüzyonlu Otitis Media
 • Fasiyal Paralizi
 • Otoskleroz Cerrahisi
 • Tinnitus
 • Ani İşitme Kaybı
 • Tek Taraflı İşitme Kaybı
 • İşitme Cihazı Hasta Seçimi
 • Kemiğe İmplante Cihazlar
 • Orta Kulak İmplantları
 • Koklear İmplant
 • Beyin Sapı İmplant Uygulamaları
 • Endoskopik Kulak Cerrahisi
 • Vestibüler Sistem Hastalıkları
 • İntratimpanik ve İntrakokleer İç Kulak Tedavileri
 • Vestibüler Schwannoma
 • Glomus Tümörleri
 • Otolojinin Geleceği

BAŞ-BOYUN KONU BAŞLIKLARI

 • NO Boyuna Yaklaşım
 • Organ Koruyucu Yaklaşımlar
 • Robotik Cerrahi Uygulamalar
 • Dudak Tümörlerine Yaklaşım
 • Parsiyel Larenjektomi Uygulamaları
 • Larengeal Patolojilerde Lazer Cerrahisi
 • Boyun Diseksiyon Komlikasyonları
 • Tiroid Cerrahisi
 • Tiroid Nodülüne Yaklaşım
 • Paratiroid Cerrahisi
 • Sialoendsokopi
 • Periferik Sinir Monitörizasyonları
 • İatrojenik Larengeal Sinir Yaralanmaları Tedavisi
 • Mikrovasküler Uygulamalar
 • Yara Bakım Ürünleri
 • Lokal Ve Bölgesel Flep Teknikleri

PROGRAM


14. Türk Rinoloji Kongresi Bilimsel Program


28 Nisan 2018, Cumartesi

RİNOLOJİ
SALON -1
RİNOLOJİ
SALON -2
RİNOLOJİ
SALON -3
RİNOLOJİ
SALON -4
RİNOLOJİ
SALON -5
13.30 - 16.30 Kurs: ESC Kurs: Rinoplasti Kurs: OSAS Tedavisi Kurs: Septum ve Konka Cerrahisi PANEL: TÜRK KBB ALERJİ REHBERİ ÇALIŞMA GRUBU
Moderatör: Engin Dursun Moderatör: Fazıl Apaydın Moderatör: Mustafa Gerek Moderatör: Sema Başak Moderatör: Mustafa Cenk Ecevit
Süha Beton Tuba Bayındır Mehmet Ali Babademez İbrahim Çukurova Mustafa Kemal Adalı
Şenol Çomoğlu Alper Ceylan Yeşim Başal Erden Eren Aslı Şahin
Uygar Levent Demir Tamer Erdem Aslı Bostancı Hülya Eyigör Adin Selçuk
Abdullah Durmaz Ceren Günel Bülent Çiftçi Sercan Göde Berna Uslu Çoşkun
İrfan Kaygusuz Murat Karaman Güven Güvenç Yasemin Korkut
Tevfik Sözen Murat Mudlu Süleyman Özdemir Emel Çadallı Tatar
Serdar Özer Eren Taştan Murat Özcan Sabri Uslu
Şenol Polat Murat Turhan
17.00 - 17.45
Yönetim Kurulu Toplantısı
17.45 - 18.00
Eski Başkanların katılımı ile genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı
18.30
AÇILIŞ TÖRENİ

29 Nisan 2018, Pazar

RİNOLOJİ
SALON -1
RİNOLOJİ
SALON -2
RİNOLOJİ
SALON -3
RİNOLOJİ
SALON -4
07.45 - 08.55 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Serdar Özer (RS001 - RS007)
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Müge Özcan (RS008 - RS014)
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Raşit Midilli (RS015 - RS021)

08.55 - 10.30 Panel: Semer Burun Deformitelerinde Cerrahi Teknikler Panel: Transnazal Endoskopik Destekli Malign Tümör Cerrahisi Panel: Horlama ve OSAS Cerrahisinde Hasta Seçimi Video Bildiriler
Moderatör: Cemal Cingi Moderatör: İrfan Yorulmaz Moderatör: Alp Demireller Oturum Başkanı: Yücel Anadol (RV 001 - RV 009)
Alper Ceylan Abdullah Durmaz Şenol Civelek
Fikret Kasapoğlu Cenk Ecevit Murat Karaman
Gediz Serin Cem Meço Mehmet Ali Babademez
Murat Songu Serdar Özer Ahmet Emre Süslü
Orhan Özturan Özgür Tarkan
10.30 - 11.00
ARA
11.00 - 12.30 Panel: Nazal Tıp Cerrahisi Panel: Transnazal Endoskopik Benign Tümör Cerrahisi Panel: Rinolojide Fizyolojik Testler: Hava Yolu, Koku ve Tat Video Bildiriler
Moderatör: Fazıl Apaydın Moderatör: Metin Önerci Moderatör: Cenk Ecevit Oturum Başkanı: Yücel Anadol (RV 010 - RV 015)
Ceren Günel Süha Beton Hazan Başak
Selçuk İnanlı Bülent Karcı İlknur Haberal Can
Erol Keleş Nesil Keleş Berna Uslu Coşkun
Fatih Öktem Kayhan Öztürk Kıvanç Günhan
Tarık Şapçı Cem Saka Aslı Şahin Yılmaz
12.30 - 13.30
ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 Panel: Rinoplastide Zor Olgu Panel: BOS Fistülü - Başarılı Olma Kriterleri Panel: Burunda Topikal Tedaviler
Moderatör: Yücel Anadolu Moderatör: Asım Kaytaz Moderatör: Mustafa Kemal Adalı
Timur Akçam Gürkan Keskin Fikret Kasapoğlu
Tamer Erdem Süleyman Özdemir Özgür Kemal
Yusufhan Süoğlu Serdar Özer Oğuzhan Kum
Eren Taştan Emel Çadallı Tatar Ercan Pınar
Taşkın Yücel Kemal Uygur
15.00 - 15.30
ARA
15.30 - 17.00 Panel: Rinoplasti Komplikasyonları: Önleme ve Tedavi Panel: Frontal Sinüse Yaklaşım Panel: Epistaksis Tedavisi: Vasküler Lezyonlar, Ofis Uygulamaları, Cerrahi Tedavi Yöntemleri
Moderatör: Fikret İleri Moderatör: Semih Sütay Moderatör: Adnan Ünal
Barlas Aydoğan Şenol Çomoğlu Sema Başak
Emre İlhan Selim Erbek Erdoğan Gültekin
Cüneyt Orhan Kara Adin Selçuk
Bülent Öcal Gediz Serin
Köksal Yuca Hasan Tanyeri Yavuz Selim Pata
17:30
Türk Rinoloji Derneği Olağan Genel Kurulu

30 Nisan 2018, Pazartesi

RİNOLOJİ
SALON -1
RİNOLOJİ
SALON -2
RİNOLOJİ
SALON -3
07.45 - 08.55 Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Babür Küçük (RS022 - RS028)
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Engin Dursun (RS029 - RS035)
Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanı: Fazıl Apaydın (RS036 - RS042)
08.55 - 10.30 Mini Konferanslarlar
Oturum Başkanı: Müge Özcan
Panel: Akut Rinosinüzitler: Komplikasyonları ve Tedavisi Panel: Yüzde Estetik Uygulamalar
ESC'de Başarısızlık: Hastaya Bağlı Nedenler
Bülent Topuz
Moderatör: İsmail Topçu Moderatör: Taşkın Yücel
ESC'de Başarısızlık: Cerraha Bağlı Nedenler
Sabri Uslu
Bülent Ağırdır Selçuk İnanlı
ESC'de Oftalmik ve İntrakranial Komplikasyonlar
Cengiz Özcan
Rahmi Kılıç Fatih Öktem
Semih Mumbuç Tevfik Sözen
Atilla Tekat Yusufhan Süoğlu
Alper Tutkun Yavuz Yılmaz
10.30 - 11.00
ARA
PANEL: TRANSNAZAL KOMBİNE YAKLAŞIM-BEYİN CERRAHİ VE KBB MİNİ KONFERANSLAR MİNİ KONFERANSLAR
Moderatör: Babür Küçük Oturum Başkanı: Sema Başak Oturum Başkanı: Asım Kaytaz
11.00 - 11.30 Ağahan Ünlü (Beyin Cerrahi)
Özgür Tarkan
Eralp Çetinalp (Beyin Cerrahi)
Paranazal Sinüs ve Kafatabanı Radyolojisi
Engin Dursun
Refrakter Rinosinüzit
Selim Erbek
Nazal Travma Tedavisi
Erol Keleş
Burun Defektlerinde Rekonstrüksiyon
Münir Demirci
Üst Solunum Yolu Allerjisi: KBB Uygulamaları
Müge Özcan
11.30 - 12.10 Osas Tedavisinde Yenilikler
Bülent Çiftçi
Murat Özcan
MİNİ KONFERANS
12.10 - 12.30 OSAS Kurtarma Cerrahileri
Ahmet Emre Süslü
12.30 - 13.30
ÖĞLE ARASI
13.30 - 15.00 Burun, Paranazal Sinüs ve Kafatabanı Anatomis
Oturum Başkanı: Kemal Değer
Nazal Polipozis Pediatrik KBB:
Panel: Tonsiller ve Hava Yolu
Kadavra Üzerinde Nazal Piramid, Olfaktör Yarık ve Septumun Anatomisi
Cenk Ecevit
Moderatör: Halis Ünlü Moderatör: Mehmet Ada, Ömer Faruk Ünal
Kadavra Üzerinde Paranazal Sinüslerin Anatomisi
İrfan Yorulmaz
Serap Köybaşı Şanal Tonsillektomi Endikasyonları: PFAPA, PANDAS
Çağdaş Elsürer
Kadavra Üzerinde Pterigomaksiller Bölge Anatomisi
Babür Küçük
İntranazal Steroid Enjeksiyonu
Muzaffer Kıriş
Tonsillektomi Teknikleri
Mehmet Ada
Aspirin Desensitizasyonu: KBB Pratiğinde Yeri
Adile Berna Dursun
Tonsillektomi Komplikasyonları ve Tedavisi
Özgül Girgin
Revizyon Frontal Cerrahisi
Uygar Levent Demir
Pediatrik Burun Tıkanıklığına Yaklaşım
Cenk Ecevit
Fadlullah Aksoy
Laringomalazi Tanı Tedavi
Ozan Gökler

Laringotrakeal Stenoz: Endoskopik Tedavi
Umut Akyol

Laringotrakeal Stenoz: Açık Cerrahi
Ömer Faruk Ünal
15.00 - 15.30
ARA
15.30 - 17.15
Panel


15.00 - 18.00
3D Disseksiyon Videoları
Kadavrada 3D Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulamaları Panel 2: Allerjik Rinit Tedavisinde Yenilikler Panel 3: Olgularla Non Allerjik Rinitlere Güncel Yaklaşım
Oturum Başkanı: İsmail Topçu Moderatör: Nesil Keleş Moderatör: Salih Çanakçıoğlu
Bülent Karcı Adile Berna Dursun (İmmünoterapi) Nares
Salih Çanakçıoğlu
Raşit Midilli Erdem Eren
Sercan Göde Esra Sözen Vazomotor Rinitler
İlknur Haberal Can
- Total Sfenoetmoidektomi (Değişik Anatomik Varyasyonlar) Murat Yener Hormonal Rinitler
Sühay Özmen
- Frontal Sinüs Cerrahisi (Draf 2a, 2b, 3, outside in) Meltem Akpınar İlaça Bağlı Rinitler
Melih Çayönü
- DCR Geriatrik Rinitler
Yasemin Korkut
- Optik Sinir ve Orbita Dekompresyonu Gustatuar Rinitler
Zahide Mine Yazıcı
- Kribriform Plate Diseksiyonu Atrofik Rinit
Sercan Göde
- Pterigopalatine Fossa, Parasellar Bölge ve Vidian sinir Diseksiyonu
- Kafa Kaidesi Rekonstruksiyonu

1 Mayıs 2018, Salı

RİNOLOJİ
SALON -1
09.00 - 10.00 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Süha Beton


6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi Bilimsel Program


28 Nisan 2018, Cumartesi

OTOLOJİ
SALON -1
OTOLOJİ
SALON -2
OTOLOJİ
SALON -3
13.30 - 15.30 A’DAN Z’YE TEMPORAL KEMİK KURSU TEMEL VERTİGO KURSU İŞİTME CİHAZI UYGULAMALARI ve UYGULAMADA OBJEKTİF YÖNTEMLER
Moderatör: Şinasi Yalçın Moderatör: Mete Kıroğlu Moderatör: Bülent Şerbetçioğlu
Asım Aslan Burak Çakır Atılım Atılgan
Mete İşeri Kemal Görür Evren Hızal
Mehmet Koyuncu Onur Odabaşı Eyüp Kara
Kadir Serkan Orhan Bülent Satar Yusuf Kemaloğlu
Derya Ümit Talas Sertaç Yetişer Murat Şahin
15.30 - 15.45
ARA
15.45 - 17.45 TİMPANOPLASTİ VERTİGODA TANISAL TESTLER ENDOSKOPİK KULAK CERRAHİSİ
Moderatör: Ülkü Tuncer Moderatör: Nuri Özgirgin Moderatör: Ali Özdek
Ediz Yorgancılar Fazıl Necdet Ardıç Demir Bajin
Muzaffer Kanlıkama Seyra Erbek Kemal Görür
Turgut Karlıdağ Özlem Konukseven İsa Kaya
Kazım Önal Nuri Özgirgin Orhan Özturan
Mustafa Tüz Deniz Tuna Edizer Özgür Sürmelioğlu
Suat Özbilen
19.30
AÇILIŞ TÖRENİ

29 Nisan 2018, Pazar

OTOLOJİ
SALON -1
OTOLOJİ
SALON -2
OTOLOJİ
SALON -3
OTOLOJİ
SALON -4
OTOLOJİ
SALON -5
08.00 - 09.00 Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
Oturum Başkanları: Kadir Serkan Orhan, Çağatay Han Ülkü (0S 001 - OS 006) Oturum Başkanları: Demir Bajin, Seyhan Alkan (0S 007 - OS 012) Oturum Başkanları: Hakan Tutar, Ahmet Özdoğan (0S 013 - OS 018) Oturum Başkanları: Beldan Polat, Hüseyin Dere (0S 0019 - OS 024) Oturum Başkanları: Yahya Güldiken (0S 025 - OS 030)
09.00 - 10.30 PANEL: ÖSTAKİ TÜP DİSFONKSİYONUNDA YENİ TEDAVİLER PANEL: MENİERE’DE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PANEL: VİDEO OTURUMU
Moderatör: Çağlar Batman Moderatör: Onur Çelik Moderatör: Ahmet Özdoğan
Mehmet Ada İsmet Bayramoğlu Endoskopik Kelebek Miringoplasti - Enes Yiğit
Sabri Baki Eren Ufuk Derinsu İnside - out Mastoidektomi - Emine Demir
Abdullah Dalğıç Nazım Korkut Ossiküloplasti - Yüksel Olgun
İbrahim Hızalan Mehmet Somdaş Stapedektomi - Şahin Öğreden
Yusuf Kemaloğlu Suat Turgut Konjenital Petröz Kemik Kolesteatomu - Müge Yürekli Altındağ
Endoskopik Stapedektomi - Suat Terzi
Geç Dönem Travmatik BOS Fistülü Onarımı - Alper Özdilek
Süperior Semisirküler Kanal Dehissans Cerrahisi - Onur İsmi
Fasial Reanimasyon - İldem Deveci
10.30 - 11.00
ARA
11.00 - 12.30 PANEL: KOLESTEATOMSUZ KRONİK OTİTTE ZOR OLGULAR PANEL: OLGULARLA KOKLEAR İMPLANTASYON PANEL: DİNAMİK VE STATİK DENGENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve VESTİBÜLER REHABİLİTASYON
Moderatör: Tayfun Kirazlı Moderatör: Yahya Güldiken Moderatör: Songül Aksoy
Burhan Dadaş Adil Eryılmaz Mehmet Akdağ
Hüseyin Dere Muzaffer Kanlıkama Hasan Demirhan
İrfan Devranoğlu Gonca Sennaroğlu Başak Mutlu
Recep Yağız Ülkü Tuncer Banu Müjdeci
Robert Vincent Özgür Yiğit Mehdi Şalvız
12.30 - 13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 15.00 PANEL: OTOSKLEROZ CERRAHİSİ PANEL: ZOR BPPV OLGULARI PANEL: HANGİ İŞİTME KAYBINDA NE İLE REHABİLİTASYON İŞİTME CİHAZI - BAHA - KOKLEAR İMPLANT
Moderatör: Levent Sennaroğlu Moderatör: Enis Alpin Güneri Moderatör: Ahmet Ataş
İstemihan Akın Ali Özdek Bilgehan Böke
Muhammed Tekin Burak Çakır Bahar Çolpan
Bülent Satar Muhammed Dağkıran Abdülkadir Özgür
Erol Selimoğlu Deniz Tuna Edizer Mehmet Yaralı
Hüsamettin Yaşar Beldan Polat Müzeyyen Yıldırım
15.00 - 15.30
ARA
15.30 - 17.00 PANEL: TRAVMATİK FASİAL PARALİZİYE YAKLAŞIM PANEL: TİNNİTUS TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ? PANEL: FONKSİYONEL İŞİTME KAYBINA ODYOLOJİK YAKLAŞIM ve RAPORLANDIRMA
Moderatör: Nazım Korkut Moderatör: Fikret Çetik Moderatör: Aydan Genç
Sevim Aslan Felek Ahmet Ataş Mehmet İlhan Şahin
Enis Alpin Güneri Emine Elif Altuntaş Ayça Çiprut
Mete Kıroğlu Fatih Öğüt Evren Hızal
Suat Turgut Erkan Vuralkan Günay Kırkım
Özgür Yiğit Nadir Yıldırım Suna Yılmaz
17.00 - 18.00 KURS: RETRAKSİYON CEPHELERİNE YAKLAŞIM KURS: İŞİTSEL İMPLANT UYGULAMA KURSU KURS: DENEY HAYVANLARINDA FASİAL SİNİR MONİTORİZASYONU
Onur Çelik Özgür Yiğit Derya Ümit Talas
Yıldırım Bayazıt Nazım Korkut
Çiğdem Kalaycık Ertugay Nuri Özgirgin
Hasan Demirhan
18.00 - 19.00 KURS: STAPES SURGERY, RULES & HINTS Sözlü Bildiri Sözlü Bildiri
Oturum Başkanı: Tuncay Uluğ Oturum Başkanları: Ediz Yorgancılar, Yavuz Uyar (OS 031 - OS 036) Oturum Başkanı: Müzeyyen Yıldırım, Çiğdem Kalaycık Ertugay (OS 037 - OS 042)
Robert Vincent

30 Nisan 2018, Pazartesi

OTOLOJİ
SALON -1
OTOLOJİ
SALON -2
OTOLOJİ
SALON -3
07.00 - 08.00 KADAVRA DİSEKSİYONU  (Kahvaltılı oturum)
Moderatör: Nuri Özgirgin, Şinasi Yalçın
Nazım Korkut
Kadir Serkan Orhan
Sözlü ve Video Bildiri (OS 043 -OS 045 ) - (OV 001 - OV 003) Video Bildiri (OV 004 - OV 009)
08.00 - 09.00 Sözlü ve Video Bildiri
Oturum Başkanları: Özgür Sürmelioğlu, İstemihan Akın
Video Bildiri
Oturum Başkanı: İsa Kaya, Muhammed Tekin
09.00 - 10. 30 PANEL : OTOLOJİ ve ODYOLOJİDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER PANEL: KOKLEAR İMPLANTASYONDA GELECEK PANEL: YARIK DAMAKTA DEĞERLENDİRME TEDAVİ ve REHABİLİTASYON YAKLAŞIMI
Moderatör: Orhan Özturan Moderatör: Nuri Özgirgin Moderatör: Mehmet Ada
Demir Bajin Çağlar Batman Yağmur Aydın
Eyüp Kara Harun Cansız Emel Maviş Kulak Kayıkçı
Esra Yücel Mehmet Akif Kılıç
Özgür Sürmelioğlu Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Zahra Polat
Ediz Yorgancılar Levent Sennaroğlu Ömer Faruk Ünal
10.30 - 11.00
ARA
11.00 - 11.45 KONFERANS: Ossicular Reconstruction: Techniques and Long Term Results PANEL: ANİ İŞİTME KAYBI PANEL: GEÇ PRELINGUAL OLGULARDA KOKLEAR IMPLANTASYON
Oturum Başkanı: Tayfun Kirazlı Moderatör: Erkan Karataş Moderatör: Levent Olgun
Robert Vincent Sedat Aydın Şenay Altınyay
Hatice Çelik Bahar Çolpan
11.45 - 12.30 KONFERANS: Congenital Malformations of the Middle Ear Emin Karaman Halide Kara
Oturum Başkanı: Mustafa Deniz Yılmaz Hakan Kaya Mehmet Somdaş
Robert Vincent İbrahim Özcan Esra Yücel
Çağlar Batman
12.30 - 13.30
ÖĞLE YEMEĞİ
13.30 - 15.00 PANEL: PETRÖZ KEMİK LEZYONLARINA YAKLAŞIM PANEL: İÇ KULAK KAYNAKLI İLETİM TİPİ İŞİTME KAYIPLARI SAĞLIK KURULLARINDA ASKERİ İLGİLENDİREN İŞLEMLER
Moderatör: Yavuz Uyar Moderatör: Mehmet Koyuncu Oturum Başkanlari: Mustafa Gerek, Sefa Dereköy
Yıldırım Bayazıt Mustafa Deniz Yılmaz Hakan Genç
Yaşar Çokkeser Onur Çelik
Mete İşeri Çiğdem Kalaycık Ertugay
Kadir Serkan Orhan Bülent Şerbetçioğlu
Hakan Tutar Sertaç Yetişer
15.00 - 15.30
ARA
15.30 - 17.00 PANEL: KOLESTEATOM CERRAHİSİ: GÜNCEL TEKNİKLER PANEL: KRONİK EFÜZYONLU OTİTİS MEDİA 2016 GUİDELİNE ve USTALARDAN YAKLAŞIM PANEL: VİDEO OTURUMU
Moderatör: İsmet Bayramoğlu Moderatör: İbrahim Hızalan Moderatör: Seyhan Alkan
Zahide Çiler Büyükatalay Kazım Önal Endoskopik Timpanoplasti - Abdülkadir Özgür
Çağatay Han Ülkü Enver Altaş Kemikçik Zincir Rekonstrüksiyonu - Hasan Emre Koçak
Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Faruk Oktay Endoskopik Kulak Cerrahisinde Çift El Kullanımı - Sabri Baki Eren
Turgut Karlıdağ Sinan Atmaca Koklear İmplant - Mahfuz Turan
Tuncay Uluğ Kemal Uygur Stapedektomi - Mustafa Suphi Elbistanlı
Translabirentin Fasial Dekompresyon - Mithat Arıcıgil
BOS Otore - Mehmet Çelik
Otoplasti - Ömer Çağatay Ertugay
VEMP uygulamaları - Mehmet Sürmeli
BOS Otore - Emine Deniz Gözen
17.00 - 18.00 KURS:İNTRATİMPANİK TEDAVİLER KURS: MASTOİDEKTOMİ ve OBLİTERASYON TEKNİKLERİ AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Fazıl Necdet Ardıç Tayfun Kirazlı Oturum Başkanı: Orhan Yılmaz
Sertaç Yetişer Beldan Polat


2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Bilimsel Program
KONUŞMACILARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
28 Nisan 2018, Cumartesi

13.00 – 14.00 Açılış Oturumu
Açılış Konuşması
Levent ERİŞEN

Açılış Konferansı -1
Türkiye'de Baş-Boyun Cerrahisi; Dünü, Bugünü
Nermin BAŞERER

Açılış Konferansı -2
Baş-Boyun Cerrahisinde Dokuz Kusurlu Hareket
Nazmi HOŞAL
14.00 - 15.30 Baş-Boyun Kanserlerine Yaklaşım İnteraktif Anketleri Oturumu
American Head and Neck Surgery – European Head and Neck Surgery

Moderatör: Levent ERİŞEN
1. Tiroid Mikrokarsinomlarına Yaklaşım Anketi
2. Boyun Diseksiyonu Uygulamaları Anketi
3. Erken Evre Larenks Kanserlerine Yaklaşım Anketi
4. Hipofarenks Kanserlerine Yaklaşım Anketi
15.30 - 16.00 ARA
16.00 – 18.00 Cerrahi Anatomi Oturumu
Oturum Başkanı: Alper TUTKUN
16.00 - 16.30 1. Boyun Cerrahi Anatomisi
Konuşmacı: Aylin ERYILMAZ
16.30 - 17.00 2. Larenks ve Hipofarenks'in Transoral İçten-Dışa (In-Out) Anatomisi
Konuşmacı: Kürşat GÖKCAN
17.00 - 17.30 3. Orofarenks ve Oral Kavite Transoral İçten-Dışa (In-Out) Anatomisi
Konuşmacı: Ozan Bağış ÖZGÜRSOY
17.30 - 18.00 4. Parotis ve Parafarengeal Bölge Cerrahi Anatomisi
Konuşmacı: Nilda SÜSLÜ

29 Nisan 2018, Pazar

08.00 - 09.00 Sözel Sunular -1 (BBS 001 - BBS 006)
Oturum Başkanı: Utku Aydil
09.00 - 10.30 Panel -1
Tiroid Kanseri Konseyi; Olgu Tartışmaları

Moderatör: Ahmet Ömer İKİZ
Panelistler: Funda AYDIN
                     Murat Faik ERDOĞAN
                     Özer MAKAY
                     Sülen SARIOĞLU
                     Murat YENER
10.30 - 11.00 ARA
11.00 - 12.30 Konferanslar Oturumu
Oturum Başkanı: Atilla TEKAT
11.00 - 11.30 Konferans -1
Boyun / Tiroid Ultrasonu
Konuşmacı: Murat Faik ERDOĞAN
11.30 - 12.00 Konferans -2
Boyun / Tiroid İnce İğne ve Tru-Cut Biyopsisi
Konuşmacılar: Sülen SARIOĞLU
                          Ayşenur Meriç HAFIZ
12.00 - 12.30 Konferans -3
Baş-Boyun Kanserleri ve HPV - p16
Konuşmacı: Sülen SARIOĞLU
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 16.00 Konferanslar Oturumu
Oturum Başkanı: Ahmet KÖYBAŞIOĞLU
13.30 - 14.10 Konferans -4
Baş-Boyun Kanserlerinde Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi ve PET-BT
Konuşmacılar: Funda AYDIN
                          Oğuz KUŞÇU
14.10 - 14.50 Konferans -5
Baş-Boyun Kanserlerinde Robotik Cerrahinin Yeri
Konuşmacı: Emre VURAL
14.50 - 15.30 Konferans -6
Baş-Boyun Kanser Cerrahisinde Serbest Flep Dışı
Rekonstrüksiyon Yöntemleri
Konuşmacı: Emre VURAL
15.30 - 16.00 Konferans -7 Prof. Dr. Ercihan GÜNEY Dersi
Ender Görülen Baş-Boyun Yumuşak Doku Tümörleri
Konuşmacı: Babür KÜÇÜK
16.00 - 16.30 ARA
16.30 - 18.00 Cerrahi Teknik Oturumu
Moderatör: Alp DEMİRELLER
16.30 - 17.00 1. Transoral Endoskopik ve/veya Robotik Tiroidektomi
Konuşmacı: Özer MAKAY
17.00 - 17.30 2. Endoskopik ve/veya Robotik Paratiroidektomi
Konuşmacı: Özer MAKAY
17.30 - 18.00 3. Transoral Supraglottik Larenjektomi
Konuşmacı: Çağatay OYSU
18.00 – 19.10 Sözlü ve Video Bildiri Oturumu (BBS 007 -BBS 012)
Oturum Başkanı: Hakan Coşkun

30 Nisan 2018, Pazartesi

08.00 - 09.00 Pediatrik Kbb Mini-Konferanslar Oturumu
Oturum Başkanı: Şefik HOŞAL

Pediatrik Konjenital Kist ve Sinüsler
Önder GÜNAYDIN

Pediatrik Vasküler Malformasyonlar
Ozan Bağış ÖZGÜRSOY

Pediatrik Lenfadenit ve Derin Boyun Enfeksiyon
Taner ERDAĞ
09.00 - 10.30 Panel-2
Baş-Boyun Kanserlerinde Tamamlayıcı Cerrahi ve Kurtarma Cerrahisi; Olgu Tartışmaları

Moderatör: Günter HAFIZ
Panelistler:
Sınır Pozitif Olgulara Yaklaşım

Ersoy DOĞAN

İleri Evre Boyun Hastalığı Aşamalı Boyun Diseksiyonu
Görkem ESKİİZMİR

Tamamlayıcı Parotidektomi
Hakan KORKMAZ

Kurtarma Boyun Cerrahisi
Barlas AYDOĞAN
10.30 - 11.00 ARA
11.00 - 12.30 Konferanslar Oturumu
Oturum Başkanı: Ferhan ÖZ
11.00 - 11.30 Konferans -8 Prof. Dr. Rıza KESER Dersi
Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu Nedir?
Konuşmacı: Gürsel DURSUN
11.30 - 12.00 Konferans -9 Prof. Dr. Metin ARAT Dersi
Baş-Boyun Kanserlerinde Retrofarengeal Lenf Nodu
Konuşmacı: Hakan COŞKUN
12.00 - 12.30 Konferans -10 Prof. Dr. Behbut CEVANŞİR Dersi
Yeni TNM Sınıflandırılması (UICC / AJCC)
Konuşmacı: Bora BAŞARAN
12.30 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.30 Konferanslar Oturumu
Oturum Başkanı: Erkan ÖZÜDOĞRU
13.30 - 14.00 Konferans -11
Rekürren Baş-Boyun Kanserlerinde Radyoterapi
Konuşmacı: Müge AKMANSU
14.00 - 14.30 Konferans -12
Rekürren Baş-Boyun Kanserlerinde Kemoterapi ve İmmünoterapi
Konuşmacı: Filiz ÇAY ŞENLER
14.30 - 16.00 Panel -3
Erken Evre Larenks Kanserleri; Olgu Tartışmaları
Moderatör:       Şefik HOŞAL
Konuşmacılar: Müge AKMANSU
                          Evren ERKUL
                          Güleser SAYLAM
                          Kerem ÖZTÜRK
16.00 - 16.30 ARA
16.30 - 18.00 Panel -4
İleri Evre Larenks Kanserleri; Olgu Tartışmaları
Moderatör:       İsmet ASLAN
Konuşmacılar: Müge AKMANSU
                          Serdar AKYILDIZ
                          Utku AYDİL
                          Filiz ÇAY ŞENLER
18.00 – 19.10 Sözlü ve Video Bildiri Oturumu
Oturum Başkanı: Levent Erişen  (BBS013 - BBS 018) - ( BBV 001 - BBV 002)
BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildiri başvuruları sözlü, video veya poster olarak üç grup altında yapılacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 15 Mart 2018

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/video/poster) 17 Mart 2018 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 15 Mart 2018 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiriler kongre esnasında dağıtılacak kongre Hafıza Çubuğunda, kongreden sonra ise web sitesinde yayınlanacaktır.

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 11 Mart 2018 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR
 • Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özet sahiplerine "Özet Formu Alındı" maili otomatik olarak gönderilecektir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (serbest bildiri, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi "Abstract Module"den da sonuçları takip edebilirsiniz.

DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı olması ve üzerine silinti yapılmaması önem taşımamaktadır.

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:

Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.


GENEL BİLGİLER


KONGRE YERİ

14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Regnum Carya Otel / Belek, Antalya’da gerçekleşecektir.

TARİH

28 Nisan - 1 Mayıs 2018

STAND VE SERGİ

Organizatör Kuruluş SymCon Turizm ile irtibata geçilmesi rica olunur.

DAVET MEKTUBU

Kurumlarınca davet mektubu istenen katılımcılara, istemeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Davet mektubunun kayıt ücretini ve diger harcamaları kapsamayacağı bilinmelidir.

KREDİLENDİRME

Kongre, Türk Tabipler Birligi STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiriler sözlü, poster ve video olarak kabul edilecektir. Bildiriler Abstract Module bildiri sistemi kullanılarak online olarak gönderilecektir.

KONGRE DİLİ

Kongre Dili Türkçe’dir.

KAYIT

28 Mayıs 2018, Cumartesi günü Kongre Merkezi'nde başlayacaktır. Daha önce kayıt yaptırmıs olan katılımcılar kayıt masasından çanta ve kongre dökümanlarını alabileceklerdir. Kongre esnasında kayıt alımı devam edecektir.

YAKA KARTI

Kongre etkinliklerinin aksamadan yürümesi ve güvenlik açısından, tüm üyelerin ve refakatçilerin kongre boyunca yaka kartlarını takması zorunludur. Kongrenin tüm etkinliklerinde yaka kartınızı görünür bir şekilde takmanızı önemle rica ediyoruz.

KATILIM SERTİFİKASI

Katılım belgeleri kongre bitiminde Regnum Carya Otel’de bulunan ana kayıt masasından dağıtılacaktır. Kongre sırasında sertifikasını alamayan katılımcıların sertifikaları info@rinooto2018.org adresine yazılı başvuruları ile PDF formatında kongre sonrasında da gönderilebilecektir.ASİSTAN DESTEK


Sayın Meslektaşlarımız, Asistan Bilgi Formu28 Nisan – 1 Mayıs 2018 tarihleri arasında Regnum Carya Belek Golf Resort, Antalya’da düzenlenecek olan “14. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ, 6. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ VE 2. ULUSAL BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ” bilimsel programı yayınlanmıştır.


Önceki kongrelerde olduğu gibi bu Kongrede de her klinikten bir son sene asistanının sponsorluğu Derneklerce karşılanacak olup kısa süre içinde sekretaryamıza info@rinooto2018.org adresine bir isim bildirmenizi rica eder iyi çalışmalar dileriz.14.Türk Rinoloji
Kongresi Başkanı
Prof. Dr. Babür Küçük


6. Ulusal Otoloji Nörootoloji
Kongresi Başkanı
Prof. Dr. Özgür Yiğit


2.Baş Boyun Cerrahisi
Kongresi Başkanı
Prof. Dr. Levent Erişen

BİLİMSEL SEKRETERYA

Türk Rinoloji Dernegi

Genel Sekreter
Prof. Dr. Rasit Midilli
rmidilli@yahoo.com

Web Sitesi Editörü
Doç. Dr. Ceren Günel
drgunel@hotmail.com
www.rinoturk.org

Otoloji Nörootoloji Dernegi

Genel Sekreter
Doç. Dr. K. Serkan Orhan
Oğuzlar Mah. 1375. Sk. No: 6/1 Balgat / Ankara
www.onoder.org

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

   Simkon Turizm Ins ve Tic. Ltd.Sti.
   Atatürk Mah. Vatan Cad. Keskin İş Merkezi No:22/3 Ataşehir - 34758 İSTANBUL
   0 216 580 90 00 pbx      0 216 580 90 90
   info@rinooto2018.org
   www.symcon.com.tr


Asistan Desteği için isim bildirim süresi sona ermiş olup, katılımlarınız için teşekkür ederiz.