• 14. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ
  6. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ
  2. ULUSAL BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

  28 Nisan - 1 Mayıs 2018

  Regnum Carya Otel - Belek, Antalya

 • 14. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ
  6. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ
  2. ULUSAL BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

  28 Nisan - 1 Mayıs 2018

  Regnum Carya Otel - Belek, Antalya

 • 14. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ
  6. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ
  2. ULUSAL BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

  28 Nisan - 1 Mayıs 2018

  Regnum Carya Otel - Belek, Antalya

DAVET


Saygıdeğer Meslektaşlarım,


28 Nisan – 1 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya Belek Regnum Carya Otel’de düzenleyeceğimiz 14. Türk Rinoloji Kongresi, 6.Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 2. Baş – Boyun Cerrahisi Kongresi‘ne davet etmekten büyük bir memnuniyet ve onur duyuyoruz.Kongrelerimizi ortak yapıyor olmamız ülkemizdeki toplantı sıklığını bir nebze olsun azaltacak ve olanaklarımızı daha verimli kullanmamızı sağlayacaktır.Kongremizin amacı, Rinoloji, Otoloji – Nörootoloji, Odyoloji ve Baş Boyun Cerrahisi alt bilim dallarındaki ilerlemeleri ve yenilikleri sunmak, yeni araştırmalar için fikir oluşturmak ve yeni ufuklar açmak; genç, deneyimli meslektaşları buluşturmak ve gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde mesleki ilişkileri geliştirmektir.Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alt bilim dalları üçüncü ortak kongresinde de çok sayıda panel, yuvarlak masa, konferans, video sunuları ve eğitsel kurslar yanında serbest ve poster sunuları da yer alacak olup Rinoloji, Otoloji ve Baş Boyun Cerrahisi bilim dallarındaki her konu değişik boyutları ile ele alınacaktır. Ülkemizin çok değerli hocaları ve yurt dışından gelecek konuşmacılar tarafından temel bilgiler yanında ileri girişimler ve elde edilen deneyimler siz katılımcılarla paylaşılacaktır. Ayrıca en iyi sözel bildiri, poster ve video filmlere çeşitli ödüller verilecektir.Alanımızda faaliyet gösteren ilaç ve tıbbi cihaz sanayinin tüm topluluğumuz ile etkin ve verimli bir şekilde buluşmasını gerçekleştirmek için de yoğun bir çaba içinde olacağız.Siz değerli meslektaşlarımızı gerçek bir bilimsel şölene, 14. Türk Rinoloji, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji ve 2. Baş Boyun Cerrahisi Ortak Kongresi ‘ne katılmaya davet ediyoruz.
14.Türk Rinoloji
Kongresi Başkanı
Prof. Dr. Babür Küçük


6. Ulusal Otoloji Nörootoloji
Kongresi Başkanı
Prof. Dr. Özgür Yiğit


2.Baş Boyun Cerrahisi
Kongresi Başkanı
Prof. Dr. Levent Erişen

KURULLAR

Türk Rinoloji Derneği Yönetim Kurulu

  BAŞKAN
  Prof. Dr. Babür Küçük

  GENEL SEKRETER
  Prof. Dr. Raşit Midilli

  SAYMAN
  Prof. Dr Engin Dursun

  ÜYELER
  Prof. Dr. Sema Basak
  Prof. Dr. Asım Kaytaz
  Prof. Dr. Müge Özcan
  Doç. Dr. Serdar Özer

Otoloji Nörootoloji Derneği Yönetim Kurulu

  BAŞKAN
  Prof. Dr. Nazım Korkut

  GENEL SEKRETER
  Doç. Dr. K. Serkan Orhan

  SAYMAN
  Doç. Dr. Münir Demir Bajin

  ÜYELER
  Prof. Dr. İsmet Bayramoglu
  Prof. Dr. Adil Eryılmaz
  Prof. Dr. Tayfun Kirazlı
  Doç. Dr. Haydar Kazım Önal
  Prof. Dr. Ülkü Tuncer
  Prof. Dr. Özgür Yigit

Baş Boyun Kanserleri Derneği Yönetim Kurulu

  BAŞKAN
  Prof. Dr. Mustafa Cengiz

  GENEL SEKRETER
  Prof. Dr. Şefik Hoşal

  SAYMAN
  Doç. Dr. Hakan Korkmaz

  ÜYELER
  Prof. Dr. İsmet Aslan
  Doç. Dr. Şefik İğdem
  Prof. Dr. Nil Molinas
  Prof. Dr. Berna Öksüzoğlu
  Prof. Dr. Mustafa Özdogan
  Prof. Dr. Berrin Pehlivan

RİNOLOJİ BİLDİRİ DEĞERLENDİRME

  Sema Başak (Başkan)
  Süha Beton
  Berna Uslu Coşkun
  Süleyman Özdemir
  Serdar Özen

  VİDEO BİLDİRİ DEĞERLENDİRME
  Yücel Anadol (Başkan)
  Engin Dursun
  Görkem Eskiizmir
  Yavuz Yılmaz

OTOLOJİ – BAŞ BOYUN CERRAHİSİ BİLDİRİ DEĞERLENDİRME
(SÖZLÜ, POSTER, VİDEO)

  Serkan Orhan (Başkan)
  Demir Bajin
  Tayyar Kalcıoğlu
  Hakan Tutar
  Murat Ulusan

KONU BAŞLIKLARI

RİNOLOJİ KONU BAŞLIKLARI

 • Akut ve Kronik Rinosinüzitler
 • Nazal Polipozis
 • Fungal Rinosinüzitler
 • Alerjik Rinit Tanı ve Tedavisi
 • Nonalerjik Rinitler
 • Burun Tıkanıklıkları
 • Tad ve Koku Alma Bozuklukları
 • Septum Cerrahisi
 • Konka Cerrahisi
 • Rinoplasti
 • Estetik Burun Cerrahisinde Revizyon
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Komplikasyonlar
 • İleri Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Dakriyosistorinastomi
 • Frontal Sinüs Cerrahisi
 • Sfenoid Sinüse Yaklaşım Yolları
 • Endeskopik Sinüs Cerrahisinde Yeni Teknolojik Uygulamalar
 • Ön Kafa Tabanı Cerrahisi
 • Burun ve Paranazal Sinüs Tümörleri
 • Uyku Apnesi ve Cerrahisi
 • PSG Raporu Değerlendirme
 • Pediatrik Nazal Obstrüksiyona Yaklaşım
 • Rinoplastiyi Tamamlayıcı İşlemler
 • Dolgu Materyalleri
 • Yüz Germe Teknikleri
 • Botoks Uygulamaları
 • Blefaroplasti

OTOLOJİ KONU BAŞLIKLARI

 • Kronik Otitis Media ve Cerrahisi
 • Ossiküloplasti
 • Kolesteatom
 • Timpanomastoidektomi Komplikasyonları
 • Petröz Kemik Kolesteatomu
 • Otojen Komplikasyonlar
 • Kronik Efüzyonlu Otitis Media
 • Fasiyal Paralizi
 • Otoskleroz Cerrahisi
 • Tinnitus
 • Ani İşitme Kaybı
 • Tek Taraflı İşitme Kaybı
 • İşitme Cihazı Hasta Seçimi
 • Kemiğe İmplante Cihazlar
 • Orta Kulak İmplantları
 • Koklear İmplant
 • Beyin Sapı İmplant Uygulamaları
 • Endoskopik Kulak Cerrahisi
 • Vestibüler Sistem Hastalıkları
 • İntratimpanik ve İntrakokleer İç Kulak Tedavileri
 • Vestibüler Schwannoma
 • Glomus Tümörleri
 • Otolojinin Geleceği

BAŞ-BOYUN KONU BAŞLIKLARI

 • NO Boyuna Yaklaşım
 • Organ Koruyucu Yaklaşımlar
 • Robotik Cerrahi Uygulamalar
 • Dudak Tümörlerine Yaklaşım
 • Parsiyel Larenjektomi Uygulamaları
 • Larengeal Patolojilerde Lazer Cerrahisi
 • Boyun Diseksiyon Komlikasyonları
 • Tiroid Cerrahisi
 • Tiroid Nodülüne Yaklaşım
 • Paratiroid Cerrahisi
 • Sialoendsokopi
 • Periferik Sinir Monitörizasyonları
 • İatrojenik Larengeal Sinir Yaralanmaları Tedavisi
 • Mikrovasküler Uygulamalar
 • Yara Bakım Ürünleri
 • Lokal Ve Bölgesel Flep Teknikleri

BİLDİRİ ÖZETLERİ


Bildiri başvuruları sözlü, video veya poster olarak üç grup altında yapılacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir.


Bildiri Gönderim Son Tarihi: 2 Mart 2018

Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/video/poster) 14 Mart 2018 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 2 Mart 2018 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiriler kongre esnasında dağıtılacak kongre Hafıza Çubuğunda, kongreden sonra ise web sitesinde yayınlanacaktır.

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 11 Mart 2018 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR
 • Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kayıt ücretlerinin yatırılmış olması gerekir.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özet sahiplerine "Özet Formu Alındı" maili otomatik olarak gönderilecektir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (serbest bildiri, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi "Abstract Module"den da sonuçları takip edebilirsiniz.

DİKKAT: Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı olması ve üzerine silinti yapılmaması önem taşımamaktadır.

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:

Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Ltd.
Tel : +90 (216) 410 44 14
E-posta : support@abstractModule.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.


GENEL BİLGİLER


KONGRE YERİ

14. Türk Rinoloji Kongresi, 6. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi ve 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Regnum Carya Otel / Belek, Antalya’da gerçekleşecektir.

TARİH

28 Nisan - 1 Mayıs 2018

STAND VE SERGİ

Organizatör Kuruluş SymCon Turizm ile irtibata geçilmesi rica olunur.

DAVET MEKTUBU

Kurumlarınca davet mektubu istenen katılımcılara, istemeleri durumunda davet mektubu gönderilecektir. Davet mektubunun kayıt ücretini ve diger harcamaları kapsamayacağı bilinmelidir.

KREDİLENDİRME

Kongre, Türk Tabipler Birligi STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiriler sözlü, poster ve video olarak kabul edilecektir. Bildiriler Abstract Module bildiri sistemi kullanılarak online olarak gönderilecektir.

KONGRE DİLİ

Kongre Dili Türkçe’dir.

KAYIT

28 Mayıs 2018, Cumartesi günü Kongre Merkezi'nde başlayacaktır. Daha önce kayıt yaptırmıs olan katılımcılar kayıt masasından çanta ve kongre dökümanlarını alabileceklerdir. Kongre esnasında kayıt alımı devam edecektir.

YAKA KARTI

Kongre etkinliklerinin aksamadan yürümesi ve güvenlik açısından, tüm üyelerin ve refakatçilerin kongre boyunca yaka kartlarını takması zorunludur. Kongrenin tüm etkinliklerinde yaka kartınızı görünür bir şekilde takmanızı önemle rica ediyoruz.

KATILIM SERTİFİKASI

Katılım belgeleri kongre bitiminde Regnum Carya Otel’de bulunan ana kayıt masasından dağıtılacaktır. Kongre sırasında sertifikasını alamayan katılımcıların sertifikaları info@rinooto2018.org adresine yazılı başvuruları ile PDF formatında kongre sonrasında da gönderilebilecektir.KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT

KAYIT TİPİ ERKEN KAYIT
22 Aralık 2017 Öncesi
GEÇ KAYIT
22 Aralık 2017 ve Sonrasi
Uzman Hekim 250 Euro 300 Euro
Asistan 150 Euro 200 Euro
Refakatçi ** 150 Euro 200 Euro
Firma Temsilcisi *** 150 Euro 200 Euro
Kongre Standı Mevcut Olmayan Firma Temsilcisi 1.000 Euro 1.000 Euro

KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Bilimsel programa katılım
 • Kongre Materyalleri (Kongre çantası, yaka kartı, cep programı, bildiri CD’si, program kitabı, katılım sertifikası)
 • Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve firmaların aktivitelerine katılım
 • Uydu sempozyumlarına katılım
 • Bilimsel program aralarındaki çay-kahve ikramlarına katılım

REFAKATÇI KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLAN HIZMETLER
 • Firmaların düzenlediği sergi ve stand alanlarını izleme ve firma aktivitelerine katılım
 • Bilimsel program aralarındaki çay-kahve ikramlarına katılım
*** Kongre bilimsel toplantılarına Firma yetkilisi olarak katılmak isteyen herkesin kayıt yaptırması gerekmektedir.
** Refakatçi kayıt ücreti hekim olmayan refakatçiler için geçerlidir.
* Kayıt Fiyatlarına KDV ilave edilecektir.


KONAKLAMA

KONAKLAMA OTELLERI ERKEN DÖNEM
22 Aralık 2017’ye kadar
GEÇ DÖNEM
23 Aralık 2017 - 3 Mart 2018
SON DÖNEM
4 Mart 2018 - 28 Nisan 2018
Tek Kişilik
Oda
İki Kişilik
Odada Kişi Başı
Tek Kişilik
Oda
İki Kişilik
Odada Kişi Başı
Tek Kişilik
Oda
İki Kişilik
Odada Kişi Başı
Regnum Carya Otel 690 Euro 525 Euro 765 Euro 560 Euro 810 Euro 610 Euro
Zeynep Otel 690 Euro 525 Euro 765 Euro 560 Euro 810 Euro 610 Euro

KONAKLAMA ÜCRETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

 • Otele giriş 28 Nisan 2018 saat 14:00 olup, ayrılış 1 Mayıs 2018 saat 12:00'dır. Otel ayrılış saatini uzatmak isteyen misafirlerimiz, kayıt deskine ek ücret ödeyerek odalarını uzatabilirler. Otelin müsaitligi dogrultusunda yardımcı olunacaktır.
 • Kongre oteli olan Regnum Carya Otel’de konaklama 3 gece ve Ultra Herşey Dahil konseptindedir.
 • Otellerde konaklama 3 gece olup, daha az süreli gecelemelerde paket fiyat aynen uygulanacaktır.
 • Katılımcılarımız kahvaltı ve akşam yemekleri konaklama yaptıkları otelde alacaktır. Regnum Carya Otel’de konaklama yapmayan katılımcılar sadece ögle yemeklerini Regnum Carya Otel’de alabilmektedir.

 • ** Kongre bilimsel program bitisi sonrasında oteller arası geçis yapılamamaktadır.
  * Konaklama Fiyatlarına KDV ilave edilecektir.
DIŞ KATILIM ÜCRETİ (Günlük 70 €)

Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otellerinde konaklamayan katılımcıların, refakatçilerin ve Firma temsilcilerinin, kongre oteli olan Regnum Carya Otel’in “ultra her şey dahil” konseptinde çalışması sebebiyle, kayıt ücretine ilave olarak otel tarafından talep edilen dış katılımcı farkı ücreti alınması gerekmektedir.
  Dış katılımcı farkı;
 • * * Regnum Carya Otel’de verilecek olan öğle yemegi, (29-30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde geçerlidir.)
 • * * Otelin her sey dahil konseptindeki imkanlarını kapsar.
   NOT:
  • Kongre merkezinde alınacak aksam yemekleri dahil değildir.
  • Dış Katılım Ücreti sadece bilimsel program dahilindeki saatleri kapsamaktadır. Bilimsel program bitiminde sosyal aktivite olması durumunda, kongre otelinde konaklamayan katılımcılar kayıt deskinden ilave ücret ödeyerek katılım saglayabilirler.
  * Dış Katılım kayıt Fiyatına KDV ilave edilecektir.

TRANSFER

 • 28 Nisan - 1 Mayıs 2018 tarihleri arasında, transferlerini Symcon Turizm'e bildirmis tüm katılımcıların transferleri gidiş - dönüş (havaalanı - otel - havaalanı) olarak yapılacaktır. Tek yön transfer ücreti 40 € + KDV’ dır. Toplu transfer araçları ile yapılacak transferler 28 Nisan 2018 geliş, 1 Mayıs 2018 dönüş şeklindeki toplu transferler için geçerlidir. Bu tarihler dışında transfer talebiniz olması halinde tek yön toplu transfer ücreti 60 € olarak ücretlendirilecektir.
 • Özel transferler için lütfen Symcon Turizm ile irtibata geçiniz.
 • Transfer Fiyatlarına KDV ilave edilecektir.

HESAP NUMARALARI

Hesap Adı: Simkon Turizm İnş. ve Tic. Ltd. Şti.
Banka: Finansbank 1056 Capitol Altunizade
TL Hesabı: TR92 0011 1000 0000 0011 6131 47
EURO Hesabı: TR4200 1110 0000 0000 11613174


Firmalara Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan Kon: 463 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile firma fatura bilgilerinizi (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) aşağıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyid alınması gerekmektedir.

Katılımcılara Önemli Not:

 • Yapılacak olan ödemelerde dekont açıklamasına kongre kodu olan Kon: 463 ibaresinin ödemelerinizin takibi açısından yazılması zorunludur.
 • Ödeme dekontu ile mutlaka ad-soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgilerinin (kongre bitiminde tarafınıza gönderilecek olan fatura için) asagıda belirtilen faks veya e-mail adreslerine gönderilmesi ve teyid alınması gerekmektedir.

İptal Koşulları:

 • 24 Aralık 2017 tarihine kadar yapılan iptallerde alınan ödemenin tamamı iade edilecektir.
 • 25 Aralık 2017 - 10 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan iptallerde alınan ödemenin %50’si iade edilecektir.
 • 11 Mart 2018 sonrası yapılan iptallerde iade yapılmayacaktır.


BİLİMSEL SEKRETERYA

Türk Rinoloji Dernegi

Genel Sekreter
Prof. Dr. Rasit Midilli
rmidilli@yahoo.com

Web Sitesi Editörü
Doç. Dr. Ceren Günel
drgunel@hotmail.com
www.rinoturk.org

Otoloji Nörootoloji Dernegi

Genel Sekreter
Doç. Dr. K. Serkan Orhan
Oğuzlar Mah. 1375. Sk. No: 6/1 Balgat / Ankara

Telefon: 0312 213 48 58
www.onoder.org

KONGRE ORGANİZATÖRÜ

   Simkon Turizm Ins ve Tic. Ltd.Sti.
   Atatürk Mah. Vatan Cad. Keskin İş Merkezi No:22/3 Ataşehir - 34758 İSTANBUL
   0 216 580 90 00 pbx      0 216 580 90 90
   info@rinooto2018.org
   www.symcon.com.tr